Đã đóng

Học sinh bình thường cũng có thể giỏi Lý

Posts Tagged ‘trọng lực’

[Flash] Chuyển động ném ngang

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 26 Tháng Mười Một, 2008

Để khảo sát một chuyển động ném ngang, người ta sử dụng phương pháp toạ độ. Tách chuyển động ném ngang ra thành 2 chuyển động thành phần: thẳng đều theo phương ngang và rơi tự do theo phương thẳng đứng.

Trong thực nghiệm, người ta sử dụng phương pháp chụp ảnh hoạt nghiệm để khảo sát. Dễ thấy, nếu chỉ quan tâm đến vị trí của vật theo phương ngang (toạ độ x), ta sẽ có một chuyển động thẳng đều. Mặt khác, khảo sát hình ảnh vị trí của vật theo phương thẳng đứng (toạ độ y), ta thấy nó có hình dạng chuyển động rơi tự do.

Xem chi tiết flash tại đây: http://gocriengtrenban.blogspot.com/2008/11/flash-chuyn-ng-nm-ngang.html

Posted in Cơ học, Vật lý | Tagged: , , , , , , , , | 1 Comment »

Tóm tắt các loại lực

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 24 Tháng Mười, 2008

Posted in Cơ học, Ebook, Hệ thống bài học, Học sinh, Điện từ học | Tagged: , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

BT10-Cơ học-Động lực học chất điểm (Nâng cao)

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 22 Tháng Mười, 2008

Posted in Bài tập, Học sinh, Vật lý | Tagged: , , , , , , , | Leave a Comment »

BT10-Cơ học-Động lực học chất điểm

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 22 Tháng Mười, 2008

Posted in Bài tập, Học sinh, Vật lý | Tagged: , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »