Đã đóng

Học sinh bình thường cũng có thể giỏi Lý

Posts Tagged ‘thực hành’

Bài thực hành số 1 – Khối 10

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 26 Tháng Mười, 2008

 1. Nội dung: ĐO GIA TỐC RƠI TỰ DO
 2. Mục đích:
 • Xác định giá trị của gia tốc rơi tự do bằng thực nghiệm, từ đó củng cố lại kiến thức về sự rơi tự do.
 • Biết cách dùng nam châm điện và đồng hồ đo thời gian hiện số để đo khoảng thời gian nhỏ, qua đó củng cố các thao tác cơ bản về thí nghiệm và xử lý kết quả bằng tính toán và đồ thị.
 1. Lý thuyết:
 • Hiểu được khái niệm sự rơi tự do và 3 yếu tổ của vectơ g: điểm đặt, phương chiều, độ lớn.
 • Công thức tính gia tốc g: g = 2s/t2
 • Cách tính giá trị trung bình, sai số tuyệt đối, sai số tương đối. Ý nghĩa dấu cộng, trừ trong kết quả.
 1. Chuẩn bị:
 • Bút bi, bút chì, thước
 • Đồng hồ đeo tay bấm giờ
 • Giấy nháp, SGK.
 1. Lịch thực hành:
 • Lớp 10D2: Chiều ngày thứ 3, 28/10/2008, tiết 4, 5
 • Lớp 10D4: Chiều ngày thứ 5, 30/10/2008, tiết 4, 5

Posted in Học sinh | Tagged: , , , | 3 Comments »