Đã đóng

Học sinh bình thường cũng có thể giỏi Lý

Posts Tagged ‘lực đàn hồi’

Hình buổi chấm điểm đồ chơi lớp 10D2

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 5 Tháng Mười Hai, 2008

Hình buổi chấm đỉểm lật đật và bóng cao su của lớp 10D2. Bữa nay có chỉ đạo nghệ thuật nên chụp được.

Image #c766b0 - PicFu - Upload and show your images to friends - fast, easy, free!

Image #073d73 - PicFu - Upload and show your images to friends - fast, easy, free!

Posted in Cơ học, Học sinh, Hiện tượng vật lý | Tagged: , , , , , , | 3 Comments »

Hình buổi chấm điểm đồ chơi lớp 10D4

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 4 Tháng Mười Hai, 2008

Tất cả đều là hình cả. Bạn Hùng chụp hơi bị rung tay, có vài tấm này là ok nhất.

Image #2bebd9 - PicFu - Upload and show your images to friends - fast, easy, free!

Image #a188d0 - PicFu - Upload and show your images to friends - fast, easy, free!

Image #8b3221 - PicFu - Upload and show your images to friends - fast, easy, free!

Image #cc3d29 - PicFu - Upload and show your images to friends - fast, easy, free!

Phim

Posted in Cơ học, Học sinh, Hiện tượng vật lý | Tagged: , , , , , , , | Leave a Comment »

Tóm tắt các loại lực

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 24 Tháng Mười, 2008

Posted in Cơ học, Ebook, Hệ thống bài học, Học sinh, Điện từ học | Tagged: , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

BT10-Cơ học-Động lực học chất điểm

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 22 Tháng Mười, 2008

Posted in Bài tập, Học sinh, Vật lý | Tagged: , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »