Đã đóng

Học sinh bình thường cũng có thể giỏi Lý

Posts Tagged ‘lực đàn hồi’

Hình buổi chấm điểm đồ chơi lớp 10D2

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 5 Tháng Mười Hai, 2008

Hình buổi chấm đỉểm lật đật và bóng cao su của lớp 10D2. Bữa nay có chỉ đạo nghệ thuật nên chụp được.

Image #c766b0 - PicFu - Upload and show your images to friends - fast, easy, free!

Image #073d73 - PicFu - Upload and show your images to friends - fast, easy, free!

Advertisements

Posted in Cơ học, Học sinh, Hiện tượng vật lý | Tagged: , , , , , , | 3 Comments »

Hình buổi chấm điểm đồ chơi lớp 10D4

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 4 Tháng Mười Hai, 2008

Tất cả đều là hình cả. Bạn Hùng chụp hơi bị rung tay, có vài tấm này là ok nhất.

Image #2bebd9 - PicFu - Upload and show your images to friends - fast, easy, free!

Image #a188d0 - PicFu - Upload and show your images to friends - fast, easy, free!

Image #8b3221 - PicFu - Upload and show your images to friends - fast, easy, free!

Image #cc3d29 - PicFu - Upload and show your images to friends - fast, easy, free!

Phim

Posted in Cơ học, Học sinh, Hiện tượng vật lý | Tagged: , , , , , , , | Leave a Comment »

Tóm tắt các loại lực

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 24 Tháng Mười, 2008

Advertisements

Posted in Cơ học, Ebook, Hệ thống bài học, Học sinh, Điện từ học | Tagged: , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

BT10-Cơ học-Động lực học chất điểm

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 22 Tháng Mười, 2008

Advertisements

Posted in Bài tập, Học sinh, Vật lý | Tagged: , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »