Đã đóng

Học sinh bình thường cũng có thể giỏi Lý

Posts Tagged ‘lớp 10’

[Hình ảnh] Hình ảnh về con lật đật và bóng cao su

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 2 Tháng Mười Một, 2009

J360x266-10894

J360x270-10890

J360x270-10891

J360x270-10892

J360x270-10885

J360x270-10889

Posted in Chưa phân loại | Tagged: , , | 2 Comments »

[Hướng dẫn] Thuyết trình lớp 10 – Đo các đại lượng Vật lý

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 27 Tháng Mười, 2009

Posted in Học sinh | Tagged: , , , , , , | 2 Comments »

BT-10-Bài tập Các nguyên lý nhiệt động lực học

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 30 Tháng Tư, 2009

Posted in Bài tập, Nhiệt học | Tagged: , , , , , , , , , | 1 Comment »

Giới hạn và cấu trúc đề thi học kỳ II lớp 10 (NH: 2008 – 2009)

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 10 Tháng Tư, 2009

Posted in Học sinh | Tagged: , , , | Leave a Comment »

[Mindmap] Chất rắn – Cấu tạo phân tử – Biến dạng chất rắn

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 27 Tháng Ba, 2009

chat-ranClick vào để có bản đầy đủ

Posted in Hệ thống bài học, Nhiệt học | Tagged: , , , , , | Leave a Comment »