Đã đóng

Học sinh bình thường cũng có thể giỏi Lý

Posts Tagged ‘lỗi’

Lỗi Powerpoint

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 6 Tháng Mười, 2008

Lỗi: Khi tắt chương trình PP, máy tính hiện thông báo “Power Point has encountered an error and must close”.

Khắc phục: Start/Run, gõ regsvr32/ u C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Vba\Vba6\Vbe6.dll. Sau đó vào thư mục C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Vba\Vba6\ đổi tên vbe6.dll thành vbe6.old. Chạy lại PP, chọn No, vào menu Tools/Macro/Visual Basic Editor, chọn Repair.

Posted in Tin học | Tagged: , | Leave a Comment »