Đã đóng

Học sinh bình thường cũng có thể giỏi Lý

Posts Tagged ‘kính viễn vọng’

Hướng dẫn chế tạo một kính thiên văn đơn giản

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 13 Tháng Mười, 2008

Hướng dẫn chế tạo kính thiên văn đơn giản do CLB Thiên văn nghiệp dư TPHCM HAAC hướng dẫn. Đây là kính thiên văn khúc xạ được chế tạo theo mô hình của Galilei.
Xem chi tiết video hướng dẫn tại GRTB Media: http://gocriengtrenban.blogspot.com/2008/10/hng-dn-ch-to-knh-thin-vn.html

Advertisements

Posted in Học sinh, Quang học, Vật lý và đời sống | Tagged: , , , , , , , , | Leave a Comment »