Đã đóng

Học sinh bình thường cũng có thể giỏi Lý

Posts Tagged ‘kiểm tra’

Đáp án kiểm tra cuối kì 1 môn Lý 11 (NH 2010-2011)

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 15 Tháng Mười Hai, 2010

Posted in Chưa phân loại | Tagged: , , | 1 Comment »

11A7.Kiểm tra Hiệu điện thế

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 10 Tháng Chín, 2010

Posted in 2010-2011, Cơ học | Tagged: , | Leave a Comment »

10A5.Kiểm tra thẳng đều.

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 10 Tháng Chín, 2010

Posted in 2010-2011, Cơ học | Tagged: , | Leave a Comment »

Bảng điểm lớp 11D1 (08 – 09)

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 15 Tháng Mười, 2008

Bảng điểm lớp 11D1

– Điểm báo điểm đợt 1

Posted in Học sinh | Tagged: , , | 3 Comments »

Bảng điểm lớp 10D2 (08 – 09)

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 15 Tháng Mười, 2008

Bảng điểm lớp 10D2 (08 – 09): Bảng điểm lớp 10D2

– Điểm kiểm tra đợt 1.

Posted in Học sinh | Tagged: , , | 2 Comments »