Đã đóng

Học sinh bình thường cũng có thể giỏi Lý

Posts Tagged ‘học kì 1’

Điểm thi HK1 10D4 (08-09)

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 19 Tháng Mười Hai, 2008

Vodpod videos no longer available.

more about "Diem Hk1 10d4", posted with vodpod


Thống kê điểm thi HK1 lớp 10D4

Posted in Học sinh | Tagged: , , | Leave a Comment »

Diem Thi HK1 11D1

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 19 Tháng Mười Hai, 2008

Vodpod videos no longer available.

more about “Diem Thi HK1 11D1“, posted with vodpod


Thống kê điểm thi HK1 lớp 11D1

Posted in Học sinh | Tagged: , , | Leave a Comment »

Điểm thi HK1 – Lớp 10D2 (08-09)

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 19 Tháng Mười Hai, 2008

Vodpod videos no longer available.
Thống kê điểm thi học kì 1 của lớp 10D2

Posted in Học sinh | Tagged: , , , | 1 Comment »

Đáp án Vật lý lớp 11 CB (HK1 – NH: 08 – 09)

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 19 Tháng Mười Hai, 2008

Vodpod videos no longer available.

more about “Dap an Vat Ly 11 CB Hk1“, posted with vodpod
Nguyên văn đáp án chứ không phải là hướng dẫn giải.

Posted in Học sinh, Điện từ học | Tagged: , , | Leave a Comment »