Đã đóng

Học sinh bình thường cũng có thể giỏi Lý

Posts Tagged ‘Hệ thống bài học’

Tóm tắt các loại lực

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 24 Tháng Mười, 2008

Posted in Cơ học, Ebook, Hệ thống bài học, Học sinh, Điện từ học | Tagged: , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Tóm tắt công thức Vật lý 11

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 11 Tháng Mười, 2008

Hiện tại cập nhật: Chương 1, Chương 2, Chương 3, Chương 4, Chương 5

Tải file PDF tại đây: Công thức lớp 11

Tải chương trình Foxit Reader tại đây: http://www.foxitsoftware.com/pdf/reader_2/down_reader.htm

Posted in Hệ thống bài học, Học sinh | Tagged: , , , , , | 46 Comments »

Tóm tắt công thức Vật lý lớp 10 (Bản mới)

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 11 Tháng Mười, 2008

Hiện trạng cập nhật: đến phần Các định luật bảo toàn. Chú ý: Đây là bản tóm tắt công thức được trình bày theo kiểu mới.

Tải file PDF tóm tắt tại đây: Công thức lớp 10

Tải chương trình FoxitReader để đọc file PDF: http://www.foxitsoftware.com/pdf/reader_2/down_reader.htm

Posted in Hệ thống bài học, Học sinh | Tagged: , , , , | 45 Comments »

Sơ kết phần chuyển động cơ học

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 27 Tháng Chín, 2008

Mindmap tôi làm bằng chương trình MindManager nên có phần hơi cứng, ngoài ra các dấu toán học như luỹ thừa, subscript cũng không làm được. Tuy nhiên, các bạn chỉ nên xem đây là gợi ý để các bạn tự vẽ mindmap của cá nhân mình. Mong được đóng góp để hoàn thiện hơn. Click vào để xem rõ ràng hơn.

Chú ý: Bài Cộng vận tốc tôi không tóm tắt vì nội dung rất đơn giản, chủ yếu là bài tập.

Posted in Hệ thống bài học, Học sinh, Vật lý | Tagged: , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »