Đã đóng

Học sinh bình thường cũng có thể giỏi Lý

Posts Tagged ‘galilei’

Hướng dẫn chế tạo một kính thiên văn đơn giản

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 13 Tháng Mười, 2008

Hướng dẫn chế tạo kính thiên văn đơn giản do CLB Thiên văn nghiệp dư TPHCM HAAC hướng dẫn. Đây là kính thiên văn khúc xạ được chế tạo theo mô hình của Galilei.
Xem chi tiết video hướng dẫn tại GRTB Media: http://gocriengtrenban.blogspot.com/2008/10/hng-dn-ch-to-knh-thin-vn.html

Advertisements

Posted in Học sinh, Quang học, Vật lý và đời sống | Tagged: , , , , , , , , | Leave a Comment »

Galileo Galilei

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 9 Tháng Mười, 2008

Người đặt nền móng đầu tiên của vật lý thực nghiệm

Trải qua hàng ngàn năm, người ta chỉ tin vào những điều mà Aristotle và Giáo hội nói. Những ai dám chống lại điều đó đều gánh chịu hậu quả thảm khốc (như Bruno bị thiêu sống) hay chỉ dám phản kháng sau khi chết (như Copernic). Nhưng rồi niềm tin ấy dần dần bị mai một đi khi người ta đã chứng minh được nó sai. Và một trong những người đầu tiên chứng tỏ lý thuyết kinh viện là sai lầm chính là Galilei.

Tìm hiểu thêm tại đây http://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei

Tác phẩm nổi tiếng:

– Cuộc đối thoại giữa hai thế giới http://en.wikipedia.org/wiki/Dialogue_Concerning_the_Two_Chief_World_Systems

Công trình nổi tiếng:

– Kính thiên văn Galilei http://en.wikipedia.org/wiki/Refracting_telescope

– Thí nghiệm tháp nghiêng Pisa

– Trái đất quay xung quanh mặt trời

– Nguyên lý tương đối http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%C3%AAn_l%C3%BD_t%C6%B0%C6%A1ng_%C4%91%E1%BB%91i_Galileo

Câu nói nổi tiếng:

– And yet it moves. “Dù sao thì trái đất vẫn cứ quay.”

Posted in Lịch sử Vật lý và các nhà Vật lý | Tagged: | Leave a Comment »