Đã đóng

Học sinh bình thường cũng có thể giỏi Lý

Posts Tagged ‘flash’

[Flash] Chuyển động ném ngang

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 26 Tháng Mười Một, 2008

Để khảo sát một chuyển động ném ngang, người ta sử dụng phương pháp toạ độ. Tách chuyển động ném ngang ra thành 2 chuyển động thành phần: thẳng đều theo phương ngang và rơi tự do theo phương thẳng đứng.

Trong thực nghiệm, người ta sử dụng phương pháp chụp ảnh hoạt nghiệm để khảo sát. Dễ thấy, nếu chỉ quan tâm đến vị trí của vật theo phương ngang (toạ độ x), ta sẽ có một chuyển động thẳng đều. Mặt khác, khảo sát hình ảnh vị trí của vật theo phương thẳng đứng (toạ độ y), ta thấy nó có hình dạng chuyển động rơi tự do.

Xem chi tiết flash tại đây: http://gocriengtrenban.blogspot.com/2008/11/flash-chuyn-ng-nm-ngang.html

Posted in Cơ học, Vật lý | Tagged: , , , , , , , , | 1 Comment »

2008.06.24 Echip 390

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 30 Tháng Tám, 2008

Chuyển số sang chữ

Tải tại http://tinyurl.com/5wr3nq. Lưu ý máy phải cài sẵn .NET Framework 2.0.

Chia sẻ PowerPoint

Chia sẻ, lưu trữ và chia sẻ file PowerPoint miễn phí, nhanh chóng tại http://www.slideboom.com. Chương trình còn cung cấp miễn phí phần mềm iSpring Free 3.2 để thực hiện các chức năng: chèn file Flash, chuyển đổi .ppt thành .swf, upload lên slideboom.

Bổ sung hiệu ứng cho Windows Movie Maker

http://www.prodad.de/support/files/adomm01demo.exe: chưa test

Posted in Tin học | Tagged: , , , | Leave a Comment »