Đã đóng

Học sinh bình thường cũng có thể giỏi Lý

Posts Tagged ‘đáp án’

Đáp án kiểm tra cuối kì 1 môn Lý 11 (NH 2010-2011)

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 15 Tháng Mười Hai, 2010

Posted in Chưa phân loại | Tagged: , , | 1 Comment »

Đáp số bài kiểm tra chất lượng Hè 2009 của lớp 11 (CB và NC)

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 22 Tháng Tám, 2009

Posted in Chưa phân loại | Tagged: , , | 2 Comments »

Đáp án kì thi Học kì 2 (NH 2008-2009)

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 28 Tháng Tư, 2009

Posted in Học sinh | Tagged: , | 2 Comments »

Đáp án Vật lý lớp 11 CB (HK1 – NH: 08 – 09)

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 19 Tháng Mười Hai, 2008

Vodpod videos no longer available.

more about “Dap an Vat Ly 11 CB Hk1“, posted with vodpod
Nguyên văn đáp án chứ không phải là hướng dẫn giải.

Posted in Học sinh, Điện từ học | Tagged: , , | Leave a Comment »

Đáp án gợi ý lớp 11 Cơ bản (giữa kì I – 0809)

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 14 Tháng Mười, 2008

Tải toàn bộ tại đây: Đáp án lớp 11CB (0809)

Nhận xét chung: Đề phù hợp, nhưng hơi phức tạp ở câu 1, 2. Mức điểm hi vọng: 7 – 8

Posted in Học sinh | Tagged: , , , | Leave a Comment »