Đã đóng

Học sinh bình thường cũng có thể giỏi Lý

Posts Tagged ‘đề thi’

Giới hạn và cấu trúc đề thi học kỳ II lớp 10 (NH: 2008 – 2009)

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 10 Tháng Tư, 2009

Posted in Học sinh | Tagged: , , , | Leave a Comment »

Giới hạn và cấu trúc đề thi học kỳ II lớp 11 (NH: 2008 – 2009)

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 10 Tháng Tư, 2009

Posted in Học sinh | Tagged: , , | Leave a Comment »

Đáp án gợi ý lớp 11 Cơ bản (giữa kì I – 0809)

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 14 Tháng Mười, 2008

Tải toàn bộ tại đây: Đáp án lớp 11CB (0809)

Nhận xét chung: Đề phù hợp, nhưng hơi phức tạp ở câu 1, 2. Mức điểm hi vọng: 7 – 8

Posted in Học sinh | Tagged: , , , | Leave a Comment »

Đáp án gợi ý lớp 10 Cơ bản (giữa học kì I)

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 14 Tháng Mười, 2008

Tải toàn bộ tại đây: Đáp án lớp 10CB (giữa kì I – 0809)

Nhận xét chung: Đề tương đối dễ, phù hợp với nội dung ôn tập. Mức điểm hi vọng: 7 – 8.

Posted in Học sinh | Tagged: , , , | Leave a Comment »