Đã đóng

Học sinh bình thường cũng có thể giỏi Lý

Posts Tagged ‘chất rắn’

BT10-Bài tập phần chất rắn – chất lỏng – sự chuyển thể

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 16 Tháng Tư, 2009

Advertisements

Posted in Bài tập | Tagged: , , , , | Leave a Comment »

[Mindmap] Chất rắn – Cấu tạo phân tử – Biến dạng chất rắn

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 27 Tháng Ba, 2009

chat-ranClick vào để có bản đầy đủ

Posted in Hệ thống bài học, Nhiệt học | Tagged: , , , , , | Leave a Comment »

Tóm tắt cấu tạo các thể rắn lỏng khí

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 16 Tháng Ba, 2009

Advertisements

Posted in Hệ thống bài học, Học sinh, Nhiệt học | Tagged: , , , , , , | 1 Comment »