Đã đóng

Học sinh bình thường cũng có thể giỏi Lý

Posts Tagged ‘chất rắn’

BT10-Bài tập phần chất rắn – chất lỏng – sự chuyển thể

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 16 Tháng Tư, 2009

Posted in Bài tập | Tagged: , , , , | Leave a Comment »

[Mindmap] Chất rắn – Cấu tạo phân tử – Biến dạng chất rắn

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 27 Tháng Ba, 2009

chat-ranClick vào để có bản đầy đủ

Posted in Hệ thống bài học, Nhiệt học | Tagged: , , , , , | Leave a Comment »

Tóm tắt cấu tạo các thể rắn lỏng khí

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 16 Tháng Ba, 2009

Posted in Hệ thống bài học, Học sinh, Nhiệt học | Tagged: , , , , , , | 1 Comment »