Đã đóng

Học sinh bình thường cũng có thể giỏi Lý

Posts Tagged ‘chất khí’

[Mindmap] Tóm tắt nội dung phần chất khí

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 26 Tháng Ba, 2009

chat-khi

Click vào để xem ảnh to hơn.

Advertisements

Posted in Hệ thống bài học, Nhiệt học | Tagged: , , , , | 1 Comment »

BT10 – Bài tập chất khí, các quá trình biến đổi trạng thái

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 16 Tháng Ba, 2009

Posted in Bài tập, Nhiệt học | Tagged: , , , , , , | 1 Comment »

Tóm tắt cấu tạo các thể rắn lỏng khí

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 16 Tháng Ba, 2009

Advertisements

Posted in Hệ thống bài học, Học sinh, Nhiệt học | Tagged: , , , , , , | 1 Comment »