Đã đóng

Học sinh bình thường cũng có thể giỏi Lý

Posts Tagged ‘10D2’

Điểm thi HK2 – NH 2008 – 2009

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 28 Tháng Tư, 2009

Posted in Học sinh | Tagged: , , | Leave a Comment »

Bảng điểm giữa kì 2 các lớp 10 (2008 – 2009)

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 27 Tháng Ba, 2009

Lớp 10D2


Lớp 10D4

Posted in Học sinh | Tagged: , , , | Leave a Comment »

Điểm thi giữa kì II lớp 10D2 (08-09)

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 10 Tháng Ba, 2009

Posted in Học sinh | Tagged: , | 1 Comment »

Điểm thi HK1 – Lớp 10D2 (08-09)

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 19 Tháng Mười Hai, 2008

Vodpod videos no longer available.
Thống kê điểm thi học kì 1 của lớp 10D2

Posted in Học sinh | Tagged: , , , | 1 Comment »

Hình buổi chấm điểm đồ chơi lớp 10D2

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 5 Tháng Mười Hai, 2008

Hình buổi chấm đỉểm lật đật và bóng cao su của lớp 10D2. Bữa nay có chỉ đạo nghệ thuật nên chụp được.

Image #c766b0 - PicFu - Upload and show your images to friends - fast, easy, free!

Image #073d73 - PicFu - Upload and show your images to friends - fast, easy, free!

Posted in Cơ học, Học sinh, Hiện tượng vật lý | Tagged: , , , , , , | 3 Comments »