Đã đóng

Học sinh bình thường cũng có thể giỏi Lý

Đáp án kiểm tra giữa học kì 1 (2010-2011)

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 18 Tháng Mười, 2010

Advertisements

Posted in Chưa phân loại | Leave a Comment »

Hướng dẫn thuyết trình vật lý

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 19 Tháng Chín, 2010

Posted in Chưa phân loại | 2 Comments »

11A7.Kiểm tra Hiệu điện thế

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 10 Tháng Chín, 2010

Posted in 2010-2011, Cơ học | Tagged: , | Leave a Comment »

10D4.Bài tập.Thẳng biến đổi đều

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 10 Tháng Chín, 2010

Posted in 2010-2011, Cơ học | Tagged: , | Leave a Comment »

10A5.Bài tập.Thẳng đều

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 10 Tháng Chín, 2010

Posted in 2010-2011, Cơ học | Tagged: , | Leave a Comment »