Đã đóng

Học sinh bình thường cũng có thể giỏi Lý

Archive for the ‘Đố vui’ Category

Câu đố kì 1

Posted by thangthevictor trên 7 Tháng Mười Một, 2008

Câu 1: 4 người đi vô tiệm phở. Ăn hết tổng cộng 25 ngàn. Sau đó 3 người đầu tiên móc ra mỗi người 10 ngàn. Tổng cộng là 30 ngàn. Đưa cho bà chủ, bà chủ thối lại 5 ngàn và đưa cho thằng thứ tư. Thằng thứ tư cầm 5 ngàn phân phát cho 3 thằng kia mỗi thằng 1 ngàn. Suy ra 3 thằng trên chỉ trả có 9 ngàn mà thôi. Còn 2 ngàn thằng thứ tư cầm. Mà 9 + 9 +9 là 27 lại cộng thêm 2 ngàn của thằng thứ tư đang cầm là 29. Hỏi còn 1 ngàn ở đâu ?

Câu 2 : Theo truyền thuyết phật tổ cắt thịt nuôi chim Ó. Nhưng con Ó này quá tham lam nên ngày nào cũng phải ăn đủ 2 bữa. Nhưng thiệt lạ, mỗi ngày khi trời hừng sáng nó từ hang động bay tới Tây Thiên để ăn thịt mất 1 canh giờ. Khi hoàng hôn nó từ phía Đông bay tới Tây Thiên để ăn thịt Phật Tổ thì lại mất 2 canh giờ. Tại sao vậy ? biết quãng đường bay bằng nhau

Posted in Giải trí, Đố vui | Tagged: , | 11 Comments »