Đã đóng

Học sinh bình thường cũng có thể giỏi Lý

Archive for the ‘Nhiệt học’ Category

BT-10-Bài tập Các nguyên lý nhiệt động lực học

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 30 Tháng Tư, 2009

Posted in Bài tập, Nhiệt học | Tagged: , , , , , , , , , | 1 Comment »

[Mindmap] Chất rắn – Cấu tạo phân tử – Biến dạng chất rắn

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 27 Tháng Ba, 2009

chat-ranClick vào để có bản đầy đủ

Posted in Hệ thống bài học, Nhiệt học | Tagged: , , , , , | Leave a Comment »

[Mindmap] Tóm tắt nội dung phần chất khí

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 26 Tháng Ba, 2009

chat-khi

Click vào để xem ảnh to hơn.

Posted in Hệ thống bài học, Nhiệt học | Tagged: , , , , | 1 Comment »

BT10 – Bài tập chất khí, các quá trình biến đổi trạng thái

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 16 Tháng Ba, 2009

Posted in Bài tập, Nhiệt học | Tagged: , , , , , , | 1 Comment »

Tóm tắt cấu tạo các thể rắn lỏng khí

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 16 Tháng Ba, 2009

Posted in Hệ thống bài học, Học sinh, Nhiệt học | Tagged: , , , , , , | 1 Comment »