Đã đóng

Học sinh bình thường cũng có thể giỏi Lý

Archive for the ‘Nhiệt học’ Category

BT-10-Bài tập Các nguyên lý nhiệt động lực học

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 30 Tháng Tư, 2009

Advertisements

Posted in Bài tập, Nhiệt học | Tagged: , , , , , , , , , | 1 Comment »

[Mindmap] Chất rắn – Cấu tạo phân tử – Biến dạng chất rắn

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 27 Tháng Ba, 2009

chat-ranClick vào để có bản đầy đủ

Posted in Hệ thống bài học, Nhiệt học | Tagged: , , , , , | Leave a Comment »

[Mindmap] Tóm tắt nội dung phần chất khí

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 26 Tháng Ba, 2009

chat-khi

Click vào để xem ảnh to hơn.

Advertisements

Posted in Hệ thống bài học, Nhiệt học | Tagged: , , , , | 1 Comment »

BT10 – Bài tập chất khí, các quá trình biến đổi trạng thái

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 16 Tháng Ba, 2009

Advertisements

Posted in Bài tập, Nhiệt học | Tagged: , , , , , , | 1 Comment »

Tóm tắt cấu tạo các thể rắn lỏng khí

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 16 Tháng Ba, 2009

Advertisements

Posted in Hệ thống bài học, Học sinh, Nhiệt học | Tagged: , , , , , , | 1 Comment »